Proč?

Ptáte se, proč byste měli hodnotit spokojenost zaměstnanců:

  • spokojení zaměstnanci jsou produktivnější, loajálnější, mají méně absencí a záleží jim na tom, aby firma prosperovala,
  • zaměstnanci mají významný vliv na kvalitu produkce, či služeb, a tím i vliv na úspěch společnosti na trhu,
  • pokud jsou zaměstnanci nespokojeni, mohou svým jednáním firmu úmyslně, či neúmyslně poškodit, tomu je lepší předcházet a jednou z cest je právě hodnocení spokojenosti zaměstnanců,
  • samotné hodnocení spokojenosti vnímají zaměstnanci pozitivně, těší je zájem vedení o jejich názor, přikládají hodnocení vysokou důležitost (měření důležitosti je nedílnou součástí našeho hodnocení spokojenosti zaměstnanců),
  • ve vyspělých firmách je měření spokojenosti zaměstnanců běžným nástrojem řízení lidských zdrojů,

  • na základě provedeného hodnocení spokojenosti zaměstnanců lze následně jejich spokojenost ovlivňovat,
  • hodnocení spokojenosti zaměstnanců pomáhá popsat stávající situaci ve firmě, specifikovat problémové oblasti i ukázat oblasti, se kterými jsou spokojeni.

  • opakované hodnocení spokojenosti zaměsntnaců (zpravidla jednou ročně) vám přinese zpětnou vazbu a ukazující trendy ve vývoji spokojenosti zaměstnanců.

Jak?

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců probíhá prostřednictvím dotazníků, které vám pošleme. Dotazníky rozdáte všem, nebo náhodně vybraným zaměstnancům, kteří je vyplní. Dotazníky jsou anonymní a vyplnění není povinné. U zaměstnanců tak odpadá strach z možných následků. Dotazník je jednoduchý a srozumitelný, jeho vyplnění zabere max. 5 až 10 minut. Vyplněné dotazníky nám zašlete zpět poštou, nebo naskenované ve formátu .pdf (do 50 dotazníků), nebo elektronicky ve formátu .xls (51 a více dotazníků) zpět k vyhodnocení.

 

Ukázka části výsledného grafu hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Graf hodnocen9 spokojenosti zaměstnanců

 

Ukázka části dotazníku hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Dotazník spokojenosti zamšstnanců

Co jinde?

Součástí našeho hodnocení spokojenosti záměstnanců je i tzv. Benchmarkingový index, který vám ukáže, jak jsou spokojeni zaměstnanci v jiných firmách, kde proběhlo stejné hodnocení spokojenosti. Benchmarkingový index přináší užitečné srovnání vám i vašim zaměstnancům.

Za kolik?

5.000,-Kč bez DPH
*cena do 50 vyhodnocovaných dotazníků, každý další pak 100,-Kč bez DPH.

Vyhodnocení je zasíláno elektronicky do 10 pracovních dnů od obdržení vyplněných dotazníků.

Objednávkový formulář

Po odeslání objednávky vám bude zaslána zálohová faktura. Po jejím uhrazení proběhne hodnocení spokojenosti zaměstnaců (viz JAK?).


Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Dotazy?

Vyplnění dotazníků je opravdu dobrovolné?

Ano, klidně rozdejte dotazník všem zaměstnancům, vyhodnotíme jen ty, co se vám vrátí vyplněné. A ostatní zaměstnanci se tak jen ochudí o možnost ovlivnit svou vlastní spokojenost.

Máme mnoho zaměstnanců, můžeme hodnocení provést na vybraném vzorku zaměstnanců?

Můžete, výběr však proveďte náhodně, například pouze zaměstnanci administrativy bez dělnických profesí, či naopak, případně zaměstnanci jen jednoho oddělení ukáží spokojenost jen takto vybrané skupiny zaměstnanců.

V jaké formě máme dotazníky vyplňovat?

Nejrychlejší je vyplnění tištěných dotazníků, kdy zaměstnanci zakroužkují zvolené hodnocení. Převod do elektronické formy, pro potřeby vyhodnocení, zajistíme my (do 50 dotazníků je převod v ceně), při větším počtu dotazníků domluvíme individuální postup. Od vyplňování dotazníků v elektronické podobě jsme již v minulosti ustoupili, zaměstnanci si své dotazníky ukládali a při následném opakovaném hodnocení byli tímto svým předchozím hodnocením (co jsem to tam psal/la minule) ovlivněni více než samotným vývojem situace ve firmě. Nejlepší je dotazníky rozdat, a po krátké době opět sesbírat. Kdo nechce hodnotit, nechá dotazník prázdný.

Jak má zaměstnanec postupovat u otázek, kde se nemůže rozhodnout, jak hodnotit?

Ponechá tuto otázku bez hodnocení.

Kontakt

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

www.hodnocenispokojenosti.cz

Ing. Radim Fajkus
Holainova 1232/18
724 00 Ostrava-Stará Bělá

IČ: 692 22 401
DIČ: CZ7204124939

Tel.: +420 777 126 527
E-mail: info@hodnocenispokojenosti.cz